Menu
Your Cart

Garanti & İade

Mağazamızda satılan tüm ürünler , ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altındadır. Tamir veya değişim işlemleri , üretici firma teknik servis birimi ve/veya ithalatçı firma yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır. Almış olduğunuz ürünler ile ilgili garanti kapmasında teknik servislere gönderilecek ürünleriniz için +90 531 011 56 52 no'lu hattımızdan destek alabilirsiniz.

 
Meryalpet.com kanalı ile satın aldığınız tüm ürünler nakledilme sırasında oluşabilecek olası hasarlara karşı sigortalıdır ve sorumluluğu tamamen meryalpet.com'a aittir. Gerek teslimat sırasında gerekse meryalpet.com'dan çıkışı sırasında hasar görmüş veya eksik teslim edilmiş tüm ürünler ücretsiz olarak değiştirilmektedir ve teslim edilmektedir. Kargo firmasının, ürünü teslimi esnasında , ürün tarafınıza arızalı veya hasarlı şekilde ulaştıysa , lütfen tutanak tutturunuz ve ürünü fatura fotokopisi ve tutanak ile birlikte tarafımıza iade ediniz. Aksi takdirde meryalpet.com sorumlu tutulamaz.
 

4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Garanti Belgesi

Madde 13 - İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.


İthalatçı veya imalatçı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir veya gerekirse değişim ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.  İthalatçı veya imalatçı, bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda imalatçı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Göz atma deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Çerez Politikası.